Hỗ trợ phòng & cải thiện biến chứng tiểu đường 

0981 238 219

Tư vấn

Tiểu đường nên ăn trái cây gì? Top trái cây nên ăn & không nên ăn

Hầu hết các loại hoa quả trái cây đều chứa đường. Điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi bệnh tiểu đường nên ăn trái cây gì, không nên ăn trái cây gì?